Investor relations

Teckningsoptioner serie TO3: Teckning av en (1) aktie med stöd en (1) teckningsoption till teckningskurs 0,85 kr/aktie kan ske 1 – 29 maj 2020

IR-kontakt

Göran Lundgren Styrelseordförande
+46 70 467 4040 goran.lundgren@meltron.com

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.