Aktien

Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.

Aktiekapital

I Meltron AB finns 216 048 077 aktier med ett kvotvärde om 0,1 kronor, dvs aktiekapitalet är 21 604 807,70 kronor.

Handel med aktien
Bolagets aktie handlas sedan den 22 juli 2016 på NGM Nordic SME.
Kortnamn: MLTR
ISIN-kod för aktien: SE0017936834

LEI-kod: 5493000J3O7JKNBZ6K85

Se detaljerad handelsinformation på NGM Nordic SME

NORDIC SME 
Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Mentor
G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

Tel 08-503 000 50
www.gwkapital.se

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Socials

Meltron AB 2023. All Rights Reserved.