Kapitalstruktur och ägarbild

De 10 största ägarna i Meltron AB per 2022-04-25: Ägarförteckning, större aktieägare i Meltron AB (med reservation för förvaltarregistrerade aktier där ägaren inte är känd för bolaget)

OBS Antalet aktier är justerat för sammanläggningen 10:1, som genomfördes 2022-05-19

Nuvarande aktieägare Antal aktier Ägarandel
Megabond Tallinn OU 8 242 890 14,3%
Lombard Int'l Assurance (Antti Repo) 2 266 851 3,9%
Leo Hatjasalo 2 257 755 3,9%
Gerencia Invest 1 500 000 2,6%
Arian Isdmail 1 396 000 2,4%
Tony Chouha 1 249 976 2,2%
G&W Kapitalförvaltning 1 057 580 1,8%
Ghanum Chouha 1 000 000 1,7%
Mattias Wachtmeister 820 691 1,4%
Hälsö Mekaniska 750 000 1,3%
Övriga 37 102 123 64,4%
Totalt 57 643 866 100%

 

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Socials

Meltron AB 2022. All Rights Reserved.