Kapitalstruktur och ägarbild

Meltron har cirka 2000 ägare. De 10 största ägarna i Meltron AB per 2020-12-01: Ägarförteckning, större aktieägare i Meltron AB (med reservation för förvaltarregistrerade aktier där ägaren inte är känd för bolaget)

Nuvarande aktieägare Antal aktier Ägarandel
Megabond Tallinn OU 71 039 669 24,6%
Lombard Int'l Assurance (Antti Repo) 22 668 508 7,9%
Leo Hatjasalo 22 577 543 7,8%
Juha Hatjasalo  7 508 285 2,6%
Pekka Pättiniemi 6 641 246 2,3%
Dividend Sweden AB 6 000 000 2,1%
Jukka Helkama 5 751 376 2,0%
Ville Sistonen 5 3733 798 1,9%
Pegroco Invest AB 5 335 026 1,9%
Formue Nord Markedsneutral A/S 4 840 000 1,7%
Övriga 130 483 880 45,3%
Totalt 288 219 331 100%

Uppdaterad: 2020-12-01, 

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.