Kapitalstruktur och ägarbild

De 10 största ägarna i Meltron AB per 2021-06-30: Ägarförteckning, större aktieägare i Meltron AB (med reservation för förvaltarregistrerade aktier där ägaren inte är känd för bolaget)

Nuvarande aktieägare Antal aktier Ägarandel
Megabond Tallinn OU 71 039 669 24,6%
Lombard Int'l Assurance (Antti Repo) 22 668 508 7,9%
Leo Hatjasalo 22 577 543 7,8%
Juha Hatjasalo  7 508 285 2,6%
Pekka Pättiniemi 6 641 246 2,3%
Jukka Helkama 5 751 376 2,0%
Ville Sistonen 5 373 798 1,9%
Günther & Wikberg 4 349 996 1,5%
Johan Funck 4 026 689 1,4%
Gerencia Invest 4 000 000 1,4%
Övriga 138 632 217 48,1%
Totalt 288 219 331 100%

Uppdaterad: 2021-06-30 

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.