Bolagsstyrning

Bolagets firma är Meltron AB (publ). Meltron AB är ett publikt aktiebolag som är bildat och registrerat i Sverige enligt svensk rätt med säte i Stockholms kommun, Stockholms län. Bolaget bildades den 24 oktober 2014 och registrerades av Bolagsverket den 4 november 2014 under firma ”Aktieboken 8626 AB”. Nuvarande firma registrerades den 6 september 2019. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Meltron ABs organisationsnummer är 556988-9834. Som framgår av bolagsordningen skall Bolagets verksamhet bestå i att designa, tillverka och sälja LED-ljuskällor samt därmed förenlig verksamhet.

Bolagets verksamhet bedrivs från hyrda lokaler. Bolagets postadress är Meltron AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm.

Legal struktur

Meltron AB har ett helägt dotterbolag i Finland, Meltron Oy.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Socials

Meltron AB 2023. All Rights Reserved.