Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma den 25 september 2020

Aktieägarna i Meltron AB (publ), kallades till årsstämma fredagen 25 september klockan 15.00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistreringen till stämman påbörjades klockan 14:30.

Årsstämma den 20 augusti 2019

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning och revisionsberättelse

Revisors uttalande

Styrelsens redogörelse enligt ABL

Punkt 9. Information om planerad företrädesemission

Punkt 12. Styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordning (företagsnamn)

Punkt 13. Styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordning (räkenskapsår)

Punkt 14. Styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordning (Antal aktier och AK) samt komplett bolagsordning

Punkt 15. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om apportemission

Punkt 16. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen

CV Elisabet Wahlman

CV Göran Lundgren

CV Sverker Littorin

Årsstämma den 28 augusti 2018

Kommuniké från årsstämma

Revisionsberättelse

Kallelse till årsstämma

Styrelsens beslut om nyemission av aktier

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 5 september 2017

Kommuniké från bolagsstämma

Kallelse till bolagstämma 

Fullmaktsformulär

 

Extra bolagsstämma den 9 december 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.