Tidigare bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 3 maj 2022

Aktieägarna i Meltron, kallades till extra bolagsstämma tisdagen den 3 maj 2022 klockan 10:00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. 

Kommuniké från extra bolagsstämma

Report from extraordinary general meeting

Protokoll

Kallelse till extra bolagsstämma

Notice of extraordinary general meeting

CV för Lars Aikala, föreslagen ny styrelseledamot

Fullmaktsformulär / Power of attorney

Punkt 8 - Styrelsens fullständiga förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen (antal aktier) och b) sammanläggning av aktier

Item 8 - The board of directors’ complete proposal for resolution on a) amendment of the articles of association (number of shares) and b) reverse share split

Punkt 9 - Styrelsens fullständiga förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen (aktiekapitalet) och b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Item 9 - The board of directors’ complete proposal for resolution on a) amendment of the articles of association (share capital) and b) reduction of the share capital for allocation to unrestricted equity

Bilaga A - Ny bolagsordning / New Articles of association

Bilaga B - Ny bolagsordning / New Articles of association

Årsstämma den 1 oktober 2021

Aktieägarna i Meltron AB (publ), kallades till årsstämma fredagen 1 oktober klockan 10.00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistreringen till stämman påbörjades klockan 09:30.

Aktieägare som inte själva kunde närvara erbjöds genom ombud som deltog (se fullmaktsmall).

Därutöver erbjöd vi möjlighet att delta digitalt och ’lyssna in’ (’tittskåp’). Detta var dock begränsat såtillvida att vi inte kan hantera röstning på detta sätt. Om du var  intresserad att delta i denna form, mailades intresse till:
jenny.linden@delphi.se 
senast 2021-09-29 så kommer du få en Teams-inbjudan.

Report from Annual general meeting

Notice to Annual general meeting

Resolution on new share issue (rights issue) subject to the subsequent approval by the general meeting

#11 Boards complete proposal for resolution on amendment of the articles of association

#12 Boards complete proposal for resolution on reduction of the share capital to cover losses

#13 Boards complete proposal for resolution on reduction of the share capital for allocation to unrestricted equity

#14 Boards complete proposal for resolution on new share issue

#15 Boards complete proposal for resolution on authorization for the board of directors to decide on new share issue and issue of warrants and/or convertibles

Kommuniké från årsstämma

Protokoll fört vid årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Ny bolagsordning

#11 Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

#12 Styrelsens fullständiga förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

#13 Styrelsens fullständiga förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

#14 Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av nyemission av aktier

#15 Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Revisorns yttrande 13.6

Revisorns yttrande 20.13

Styrelsens beslut om godkännande av nyemission av aktier (företrädesemission) under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande

Styrelsens redogörelse för omständigheter av betydelser enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Årsstämma den 25 september 2020

Aktieägarna i Meltron AB (publ), kallades till årsstämma fredagen 25 september klockan 15.00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistreringen till stämman påbörjades klockan 14:30.

Årsstämma den 20 augusti 2019

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning och revisionsberättelse

Revisors uttalande

Styrelsens redogörelse enligt ABL

Punkt 9. Information om planerad företrädesemission

Punkt 12. Styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordning (företagsnamn)

Punkt 13. Styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordning (räkenskapsår)

Punkt 14. Styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordning (Antal aktier och AK) samt komplett bolagsordning

Punkt 15. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om apportemission

Punkt 16. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen

CV Elisabet Wahlman

CV Göran Lundgren

CV Sverker Littorin

Årsstämma den 28 augusti 2018

Kommuniké från årsstämma

Revisionsberättelse

Kallelse till årsstämma

Styrelsens beslut om nyemission av aktier

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 5 september 2017

Kommuniké från bolagsstämma

Kallelse till bolagstämma 

Fullmaktsformulär

 

Extra bolagsstämma den 9 december 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Socials

Meltron AB 2023. All Rights Reserved.