Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma den 28 augusti 2018

Kommuniké från årsstämma

Revisionsberättelse

Kallelse till årsstämma

Styrelsens beslut om nyemission av aktier

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 5 september 2017

Kommuniké från bolagsstämma

Kallelse till bolagstämma 

Fullmaktsformulär

 

Extra bolagsstämma den 9 december 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.