Styrelse och revisor

Göran Lundgren Styrelseordförande

Född 1948, invald 2016.

Göran Lundgren är Styrelseordförande i Uni-light. Han har en MSc från KTH-Teknisk Fysik. Göran har över 40 års erfarenhet av affärsverksamheter i Europa. Under sin karriär har han bland annat varit VD för Arlanda Express, Vattenfall Eldistribution AB och Vattenfall Produktion i Norden. För närvarande är Göran bl a styrelseordförande i Solarus Sunpower Holding AB och i affärsängelbolaget Sustainable Energy Angels AB.

Antal aktier i Meltron AB: 1 186 538 st (via bolag)

Pekka Pättiniemi Styrelseledamot

Född 1954, invald 2019.

Pekka Pättiniemi har lång erfarenhet av finskt och svenskt näringsliv, i huvudsak i rollen som VD med marknadsinriktning. Det har gällt att bygga upp återförsäljare inom bilindustrin (Bilia, Volvo, Mazda, Jaguar), byggprodukter (Swedish Match) och konsumentprodukter (Mölnlycke). Pekka har också många års VD erfarenhet från finansieringsbranschen med Santander och GE Capital.

Antal aktier i Meltron AB: 9 641 246 st

Elisabeth Wahlman Styrelseledamot

Invald 2019.

Elisabet Wahlman är idag Chief Information Officer i Ramirent, ett ledande serviceföretag inom byggbranschen som bedriver uthyrning och service av byggmaskiner över hela Sverige. Ramirent har verksamhet i nio länder och tillhör sedan 2019 Loxamgruppen, vilket är världens tredje största maskinuthyrningsbolag. I rollen som CIO ingår ansvar för digitalisering, plattformsförändringar, integration efter förvärv likväl som daglig drift och förvaltning av IT-miljön.

Digitaliserings- och förändringsarbete har varit Elisabets fokus också i tidigare konsultföretag, inkl integrationen av Vectura i Sweco 2013. Dessförinnan var Elisabet VD ett flera mindre konsultbolag.

Antal aktier i Meltron AB: 50 000 st

Sverker Littorin Styrelseledamot

Född 1955, invald 2019.

Sverker Littorin är sedan 2017 rådgivare och styrelseledamot i ett flertal noterade och onoterade bolag, bl a ordförande i Dividend Sweden AB,  Effekt Svenska AB, Nexar Group och Papilly AB och ledamot i bl a Onoterat AB, SENS AB och Nitro Games Oy.

Sverker har tidigare haft en rad operativa befattningar som VD för Pharmera Gothia Pharmaceutical AB, som marknadsfört och distribuerat läkemedel i många utvecklingsländer. Han har varit såväl VD som ordförande för Medcap AB samt Executive Vice President på Elekta AB. Han har startat och framgångsrikt drivit företag som utvecklat och stöttat teknikföretag och suttit i styrelserna för flera branschföreningar.

Sverker är konsul för Etiopien.

Antal aktier i Meltron AB: 0 st

Revisor

Roy Eide Revisor

Mazars SET med auktoriserad revisor Roy Eide som huvudansvarig revisor. Vald 2015.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.