Styrelse och revisor

Göran Lundgren Styrelseordförande

Född 1948, invald 2016.

Göran Lundgren har en MSc från KTH-Teknisk Fysik. Göran har över 40 års erfarenhet av affärsverksamheter i Europa. Under sin karriär har han bland annat varit VD för Arlanda Express, Vattenfall Eldistribution AB och Vattenfall Produktion i Norden. För närvarande är Göran bl a styrelseordförande i Solarus Sunpower Holding AB och i affärsängelbolaget Sustainable Energy Angels AB.

Antal aktier i Meltron AB: 2 564 880 st (via bolag)

Elisabeth Wahlman Styrelseledamot

Född 1965, invald 2019.

Elisabet Wahlman är idag Chief Information Officer i Ramirent, ett ledande serviceföretag inom byggbranschen som bedriver uthyrning och service av byggmaskiner över hela Sverige. Ramirent har verksamhet i nio länder och tillhör sedan 2019 Loxamgruppen, vilket är världens tredje största maskinuthyrningsbolag. I rollen som CIO ingår ansvar för digitalisering, plattformsförändringar, integration efter förvärv likväl som daglig drift och förvaltning av IT-miljön.

Digitaliserings- och förändringsarbete har varit Elisabets fokus också i tidigare konsultföretag. Elisabet har mångårig styrelseerfarenhet och också varit VD för flera mindre konsultbolag.

Antal aktier i Meltron AB: 828 010 st (via bolag)

Sverker Littorin Styrelseledamot

Född 1955, invald 2019.

Sverker Littorin är sedan 2017 rådgivare och styrelseledamot i ett flertal noterade och onoterade bolag, bl a ordförande i Dividend Sweden AB,  Effekt Svenska AB, Nexar Group och Papilly AB och ledamot i bl a Onoterat AB, SENS AB och Nitro Games Oy.

Sverker har tidigare haft en rad operativa befattningar som VD för Pharmera Gothia Pharmaceutical AB, som marknadsfört och distribuerat läkemedel i många utvecklingsländer. Han har varit såväl VD som ordförande för Medcap AB samt Executive Vice President på Elekta AB. Han har startat och framgångsrikt drivit företag som utvecklat och stöttat teknikföretag och suttit i styrelserna för flera branschföreningar.

Sverker är konsul för Etiopien.

Antal aktier i Meltron AB: 0 st

Olof Heyman Styrelseledamot

Född 1958, invald 2020.

Olof Heyman är civilingenjör kemi från CTH och har haft en lång karriär inom ABB. Han var teknikchef inom HVDC-gruppen 2003-2006, bodde sedan i Indien 2007-2009 och byggde upp ett ingenjörscenter. Han var global marknads-och försäljningschef för HVDC-gruppen 2009-2012 och sedan global chef för ABB's HVDC-verksamhet fram till 2015 då omsättningen växte kraftigt.

Olof har de senaste åren varit aktiv som affärsängel och styrelseledamot i start-up bolag inom energiområdet. Han har varit ordförande och VD i Ferroamp Elektronik fram till börsintroduktionen 2019 och är nu ledamot och senior rådgivare. Han har en egen konsultverksamhet med fokus på förnybar energi och elnät.

Antal aktier i Meltron AB: 264 000 st (via bolag)

Lars Aikala Styrelseledamot

Född 1972, invald 2022.

Lars Aikala är MSc. (Econ) från Svenska Handelskolan i Helsingfors och MSc. (Law) från Helsingfors Universitet. Lars har en lång karriär inom finans och affärsutveckling, speciellt inom Cleantech sektorn. Lars jobbade med Corporate Finance och Venture Capital, före han var med och grundade och byggde upp Valoya Oy, som specialiserar sig på växthusbelysning. Under sina 12 år som Valoya's VD, skapade bolaget banbrytande LED-teknologi och produkter, ett internationellt distributionsnätverk, en patentportfölj på över 100 patenter och robust årligen växande försäljning. Idag har Lars en egen konsultverksamhet med fokus på affärsutveckling för tillväxtbolag. 

Antal aktier i Meltron AB: 0 st

Revisor

Roy Eide Revisor

Auktoriserad revisor Roy Ytre-Eide, NxtLevel, vald 2015

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Socials

Meltron AB 2023. All Rights Reserved.