Styrelse och revisor

Göran Lundgren Styrelseordförande

Född 1948, invald 2016.

Göran Lundgren är Styrelseordförande i Uni-light. Han har en MSc från KTH-Teknisk Fysik. Göran har över 40 års erfarenhet av affärsverksamheter i Europa. Under sin karriär har han bland annat varit VD för Arlanda Express, Vattenfall Eldistribution AB och Vattenfall Produktion i Norden. För närvarande är Göran bl a styrelseordförande i Solarus Sunpower Holding AB och i affärsängelbolaget Sustainable Energy Angels AB.

Antal aktier i Meltron AB: 2 828 123 st (via bolag)

Pekka Pättiniemi Styrelseledamot

Född 1954, invald 2019.

Pekka Pättiniemi har lång erfarenhet av finskt och svenskt näringsliv, i huvudsak i rollen som VD med marknadsinriktning. Det har gällt att bygga upp återförsäljare inom bilindustrin (Bilia, Volvo, Mazda, Jaguar), byggprodukter (Swedish Match) och konsumentprodukter (Mölnlycke). Pekka har också många års VD erfarenhet från finansieringsbranschen med Santander och GE Capital.

Antal aktier i Meltron AB: 6 641 246 st

Elisabeth Wahlman Styrelseledamot

Invald 2019.

Elisabet Wahlman är idag Chief Information Officer i Ramirent, ett ledande serviceföretag inom byggbranschen som bedriver uthyrning och service av byggmaskiner över hela Sverige. Ramirent har verksamhet i nio länder och tillhör sedan 2019 Loxamgruppen, vilket är världens tredje största maskinuthyrningsbolag. I rollen som CIO ingår ansvar för digitalisering, plattformsförändringar, integration efter förvärv likväl som daglig drift och förvaltning av IT-miljön.

Digitaliserings- och förändringsarbete har varit Elisabets fokus också i tidigare konsultföretag, inkl integrationen av Vectura i Sweco 2013. Dessförinnan var Elisabet VD ett flera mindre konsultbolag.

Antal aktier i Meltron AB: 108 800 st (via bolag)

Sverker Littorin Styrelseledamot

Född 1955, invald 2019.

Sverker Littorin är sedan 2017 rådgivare och styrelseledamot i ett flertal noterade och onoterade bolag, bl a ordförande i Dividend Sweden AB,  Effekt Svenska AB, Nexar Group och Papilly AB och ledamot i bl a Onoterat AB, SENS AB och Nitro Games Oy.

Sverker har tidigare haft en rad operativa befattningar som VD för Pharmera Gothia Pharmaceutical AB, som marknadsfört och distribuerat läkemedel i många utvecklingsländer. Han har varit såväl VD som ordförande för Medcap AB samt Executive Vice President på Elekta AB. Han har startat och framgångsrikt drivit företag som utvecklat och stöttat teknikföretag och suttit i styrelserna för flera branschföreningar.

Sverker är konsul för Etiopien.

Antal aktier i Meltron AB: 0 st

Olof Heyman Styrelseledamot

Född 1958, invald 2020.

Olof Heyman är civilingenjör kemi från CTH och har haft en lång karriär inom ABB. Han var teknikchef inom HVDC-gruppen 2003-2006, bodde sedan i Indien 2007-2009 och byggde upp ett ingenjörscenter. Han var global marknads-och försäljningschef för HVDC-gruppen 2009-2012 och sedan global chef för ABB's HVDC-verksamhet fram till 2015 då omsättningen växte kraftigt.

Olof har de senaste åren varit aktiv som affärsängel och styrelseledamot i start-up bolag inom energiområdet. Han har varit ordförande och VD i Ferroamp Elektronik fram till börsintroduktionen 2019 och är nu ledamot och senior rådgivare. Han har en egen konsultverksamhet med fokus på förnybar energi och elnät.

Antal aktier i Meltron AB: 200 000 st (via bolag)

Revisor

Roy Eide Revisor

Auktoriserad revisor Roy Ytre-Eide, NxtLevel, vald 2015

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.