Finansiell kalender

25 oktober 2021
Företrädesemission
Sista dag för teckning.
18 februari 2022
Halvårsrapport 1 juli -31 dec 2021

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.