Finansiell kalender

26 augusti 2020
Bokslutskommuniké 2019/2020
02 september 2020
Årsredovisning
25 september 2020
Årsstämma
25 februari 2021
Halvårsbokslut
26 augusti 2021
Bokslutskommuniké 2020/2021

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.