Pressmeddelanden

2016-06-09

Uni-light har erhållit ytterligare en order från Skanska om ca 0,15 miljoner kronor, denna gång avseende stark ytterbelysning av utomhusytor.

2016-06-03

A Uni-light LED AB (publ), som designar, tillverkar och säljer LED- belysning för utvalda nischmarknader, har nu inlett teckningsperioden i en till 100 % garanterad listningsemission om 13 miljoner kronor inför planerad listning i mitten av juli på NGM Nordic MTF (förutsatt godkännande för upptagande till handel). De nyemitterade aktierna erbjuds för aktiespridning till allmänheten i Sverige.

2016-05-17

Inför Uni-light LEDs nyemission görs presentationer på investerarträffar i Göteborg den 18 maj, Malmö den 24 maj och Stockholm den 25 maj. Emissionen är redan garanterad till 100 % men det finns utrymme i överteckning om ytterligare 5 %.

<<
1
...
16
17
18

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Socials

Meltron AB 2023. All Rights Reserved.