Pressmeddelanden

Meltron AB säkrar utbetalning av brygglån och konverterar tidigare lån till aktier

Meltron AB (publ.) ("Meltron") säkrar utbetalning av brygglån på SEK 500 000 från tidigare långivare. Det likviditetsproblem som publicerades fredag (2023-04-28) är därmed undanröjt.

Denna utbetalning är en del av det brygglån som publicerades 2023-03-21. Efter denna utbetalning återstår 0,5 MSEK av brygglånet för senare utbetalning.

Arbetet med det tidigare publicerade, planerade samgåendet med ett finskt LED-bolag fortsätter enligt plan.

En del av tidigare brygglån av långivaren konverteras i detta sammanhang till aktier. Enligt lånevillkoren kan långivaren omvandla hela eller delar av lånet till aktier till ett pris per aktie om 85 % av lägsta dagsgenomsnitt för handelskursen under en 15-dagarsperiod före kvittningen.

Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade aktier att finnas 254 632 499 aktier i Bolaget. Aktiekapitalet kommer att öka med 3 858 443 SEK  till 25 463 249 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal och belopp kan komma att ske i samband med registrering hos Bolagsverket. Efter kvittningen är kvarstående brygglån ca 3,9 MSEK.

För ytterligare information:

För ytterligare information kontakta:
Olof Heyman, styrelseledamot Meltron AB och Meltron Oy, tel:  +46 70 58 55 790
heymanolof@gmail.com

Lars Aikala, styrelseledamot, VD. Meltron AB och Meltron Oy, tel. +358 40 54 66 639
lars.aikala@meltron.com

Meltron AB, Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm

Läs mer på www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och regulatoriska krav för handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande 2023-05-02 kl 17.00.

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energi-effektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhanda-håller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri och logistik. Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

Filer för nedladdning
2023-02-22
Regulatorisk

Finansiella highlights (koncern)

-Nettoförsäljningen ökade till 2,4 MSEK (1,4)
-Rörelseresultatet uppgick till -5,7 MSEK (-18,6) inkl mindre kostnader för lageravveckling
-Nettoresultatet var -5,9 MSEK (-19,2)
-Rörelsens kassaflöde var -5,2 MSEK (-11,8)

Väsentliga händelser under halvåret

-Stabil utveckling med kunder inom skogsindustrin
-Väsentligt lägre kostnader 
-Samarbete med distributör i Sverige påbörjades
-Nyemission om 11,3 MSEK genomfördes hösten 2022, tillförde netto 6,5 MSEK

Väsentliga händelser efter perioden

Delar av brygglån kvittades mot ca 32 milj aktier i riktad emission till långivaren 
Strukturdiskussioner påbörjade med andra LED-bolag i Finland
Likviditeteten fortsatt ansträngd

2022-11-15
Regulatory

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") today announces that the Company's rights issue of approximately SEK 16.1 million has been subscribed at approximately 22.5 %. The balance up to the guaranteed amount of the issue of approximately SEK 11.3 million is covered by the two guarantee consortia syndicated in preparation of the transaction.

2022-11-08

Meltron kan idag presentera Let it Light som ny distributör i Sverige.

2022-10-26

Idag, den 26 oktober 2022, är den första teckningsdagen i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Teckning av aktier kan ske fram till och med den 9 november 2022.

2022-10-24
Regulatorisk

Styrelsen för Meltron AB har beslutat att utse styrelseledamoten Lars Aikala som VD efter att nuvarande VD Stefan Kåla tyvärr tvingas sluta av hälsoskäl. Lars Aikala valdes som styrelseledamot vid en extra bolagsstämma 3 maj 2022 och tar över som VD 15 november.

2022-10-24
Regulatory

Changes in Meltron management The Board of Directors of Meltron AB has decide to appoint Board member Lars Aikala as CEO following the resignation for health reasons by the current CEO Stefan Kåla. Lars Aikala was elected Board member by the Extraordinary Shareholders' Meeting on 3 May 2022 and will take over as CEO on 15 November.

1
2
...
18
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Socials

Meltron AB 2023. All Rights Reserved.