Pressmeddelanden

Meltron får följdbeställning från Metsä Board i Finland

Meltron har fått en ytterligare beställning av Meltron High Bay (MHB) belysning från Metsä Board i Finland. Kunden har sedan några månader utvärderat produkten i en pilot-installation i sin fabrik i Äänekosi. Kunden är mycket nöjd med den överlägsna kvaliteten I Meltrons produkt, särskilt med tanke på den tuffa miljö där den installerats. Den mycket jämna ljusspridningen och optiken i Meltron High Bay ger en tydlig förbättring i arbetsmiljön. Med det positiva resultatet från pilot-installationen har Metsä Board beslutat att genomföra en full produktions-installation av MHB belysning och beställt ytterligare enheter från Meltron till ett värde av uppemot 300 kkr.

- Vi är naturligtvis glada att våra kunder så tydligt ser värdet i våra produkters egenskaperoch prestanda, säger Ville Sistonen, VD för Meltron. Industrisegmentet, särskilt tillverkande industri, är mycket viktigt för Meltron. Våra produkter har designats och byggs för tuffa förhållanden och ger mycket bra ljus. Vi är glada att ett företag som Metsä Board har valt oss som fortsatt leverantör. Det ger oss möjlighet att utöka samarbetet med andra anläggningar inom Metsä Board Group.

Vi hoppas snart kunna bekräfta liknande följdbeställningar från andra stora industriföretag, avslutar Ville Sistonen.

Stockholm/Helsinki 21 December 2020

För ytterligare information kontakta:

Ville Sistonen, VD Meltron AB, tel: +358 40 746 4781; ville.sistonen@meltron.fi

Meltron AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm
Meltron Oy, Laivakatu 3, FI-00150 Helsinki

Läs mer på www.meltron.com, www.meltron.fi

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n.
den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison
Research.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

Filer för nedladdning
2021-03-04

Meltron har fått en ny beställning på sin marknadsledande belysning PLS, med absolut tät LED belysning, och på Pylon LED belysning från Helen Oy, Helsingfors energibolag. Order-värdet överstiger 40 k€.

2021-03-04

Meltron has received a new order for its market leading PLS, sealed LED lights and the Pylon LED lights from Helen Oy, the Helsinki energy provider. The order value exceeds 40 k€.

2021-02-10
Regulatorisk
2021-01-11
Regulatorisk

Meltron är nu certifierat enligt ISO 9001:2015. Att gå igenom standardiseringsprocessen och certifieringen var ett naturligt utvecklingssteg för Meltron. Certifieringen är en globalt erkänd standard för kvalitetshantering av International Organization for Standardization (ISO).

2021-01-11
Regulatory

Meltron is delighted to have received ISO 9001:2015 certification. Going through the standardization process and certification was a natural next step for Meltron. The certification is a globally recognized standard for quality management by the International Organization for Standardization (ISO).

2020-11-25

Meltron fortsätter att förstärka sin ledningsgrupp för att understödja den påbörjade expansionen och försäljningen så som beskrivits i samband med den nyligen avslutade emissionen i oktober.

2020-11-25

Meltron continues to reinforce its management team to support the expansion and growth of sales as outlined in connection with the share issue in October.

2020-09-28
Regulatorisk

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.