Pressmeddelanden

Meltron får en första stor beställning på vägbelysning från Metsä

Meltron har nu fått en ytterligare beställning från Metsä Group, denna gång på 200 vägbelysningar för industriområdet vid Metsäs anläggning i Rauma i Finland. Ordern kom efter en flera veckor lång testinstallation med belysning från Meltron, en annan finsk tillverkare och två välkända globala belysningsbolag. Den övergripande höga kvaliteten och den sofistikerade optiken som ger en mycket jämn och effektiv ljusspridning fällde avgörandet till Meltrons fördel i Metsäs slutliga val av leverantör. Ordervärdet är drygt 0,5 MSEK. I slutet av förra året köpte Metsä Board Meltrons High Bay belysning till sin anläggning i Äänekoski i Finland.

- Jag sätter stort värde på denna beställning eftersom Metsä Group valde Meltron efter en mycket tuff och krävande test installation och utvärdering av fyra konkurrerande alternativ, säger Ville Sistonen, VD för Meltron. Metsä Group gör för närvarande omfattande investeringar och Meltron är helt inriktat på att serva dem även i fortsättningen.

Segmentet för vägbelysning, i såväl offentliga som industriella sammanhang, har mycket tuff konkurrens och det har tagit tid för Meltron att få erkännande för våra unika tekniska lösningar. Vi tror att de har mycket stor långsiktig potential, säger Ville Sistonen.

Stockholm/Helsingfors 30 mars 2021

För ytterligare information kontakta:

Ville Sistonen, VD Meltron AB, tel: +358 40 746 4781; ville.sistonen@meltron.fi

Meltron AB, c/o Hellevik Ekonomi, Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm
Meltron Oy, Laivakatu 3, FI-00150 Helsinki

Läs mer på www.meltron.com
www.meltron.fi

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n.
den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison
Research.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

2021-02-10
Regulatorisk
2021-01-11
Regulatorisk

Meltron är nu certifierat enligt ISO 9001:2015. Att gå igenom standardiseringsprocessen och certifieringen var ett naturligt utvecklingssteg för Meltron. Certifieringen är en globalt erkänd standard för kvalitetshantering av International Organization for Standardization (ISO).

2021-01-11
Regulatory

Meltron is delighted to have received ISO 9001:2015 certification. Going through the standardization process and certification was a natural next step for Meltron. The certification is a globally recognized standard for quality management by the International Organization for Standardization (ISO).

2020-09-28
Regulatorisk

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

2020-09-25
Regulatorisk

Vid årsstämma i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834, ("Bolaget") den 25 september 2020 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.meltron.com

2020-09-25
Regulatory

At the annual general meeting (the "AGM") of Meltron AB (publ), reg. no 556988-9834, (the "Company"), on 25 September 2020 the AGM adopted, inter alia, the following resolutions. For more detailed information regarding the contents of the resolutions, please refer to the notice to the AGM and the complete proposals, which have previously been published and are available on the Company's website, www.meltron.com.

2020-09-24
Regulatory
1
2
...
12
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.