Pressmeddelanden

Meltron får en ny distributör i Sverige

Meltron kan idag presentera Let it Light som ny distributör i Sverige.

Let it Light är en ledande leverantör av arkitektonisk och kommersiell belysning i Sverige. De erbjuder belysningslösningar för alla behov, alltifrån enkla till komplexa installationer med produkter från noga utvalda leverantörer. Let it Light blir nu än mer komplett som belysningsleverantör för att säkerställa rätt belysning för detaljhandel, transport, hotell, sjukvård, industri, sport- och utomhusanläggningar samt bostadsapplikationer. Let it Light är väl etablerat på svenska marknaden och företaget har en lång och gedigen erfarenhet inom belysningsbranschen.

- Vi har saknat ett företag som kan stärka vår industriella portfölj, då behovet av hårda krav i specifikationerna blir allt viktigare. Att vi nu kan erbjuda Meltrons sortiment av unika produkter med fokus på ljusspridning och optisk prestanda gör att vi kan offerera skarpare och anpassade belysningslösningar till våra kunder, säger Jan Vigermyr, Produkt- och Marknadsansvarig på Let it Light.

- EU har förbjudit kvicksilver i belysning, som träder i kraft under 2023.  Som ett resultat av detta kommer det att bytas ca 17 miljoner belysningsarmaturer de kommande 5 åren i Sverige. Detta innebär självklart stora volymökningar inom belysningsbranschen i sin helhet.  Meltron kommer att tillföra spännande produkter och ge oss möjlighet för ökad försäljning. Vi kan därigenom bredda vår bearbetning och offerera inom nya segment och samtidigt arbeta med en tillverkare i närområdet för att säkerställa bättre leveranssäkerhet, säger Michael Eriksson, VD på Let it Light.

- Att kunna presentera Let it Light som distributör är ett kvitto på att vår teknik och våra produkter värdesätts och kan skapa mervärde. Let it Light kommer att vara en perfekt distributör, som besitter gedigen kunskap och nätverk inom belysningsbranschen och som vet hur marknaden fungerar. Meltrons produkter karaktäriseras av mycket goda optiska prestanda och ljusspridning, vilket ger effektiva lösningar för våra kunder, säger Stefan Kåla, VD för Meltron.

Samarbetet med Let it Light har redan påbörjats och kommer att utvecklas och fördjupas under den närmaste tiden.

Stockholm 8 november 2022

För ytterligare information kontakta:
Stefan Kåla, VD, Meltron AB; +358 50 410 7802; stefan.kala@meltron.fi

Meltron AB (publ)
Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm.
Org. nr: 556988-9834.

Läs mer på www.meltron.com

Om Meltron - "More than Just Light"
Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa.  Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri och logistik. 

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

2022-11-15
Regulatory

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") today announces that the Company's rights issue of approximately SEK 16.1 million has been subscribed at approximately 22.5 %. The balance up to the guaranteed amount of the issue of approximately SEK 11.3 million is covered by the two guarantee consortia syndicated in preparation of the transaction.

2022-11-08

Meltron kan idag presentera Let it Light som ny distributör i Sverige.

2022-10-26

Idag, den 26 oktober 2022, är den första teckningsdagen i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Teckning av aktier kan ske fram till och med den 9 november 2022.

2022-10-24
Regulatorisk

Styrelsen för Meltron AB har beslutat att utse styrelseledamoten Lars Aikala som VD efter att nuvarande VD Stefan Kåla tyvärr tvingas sluta av hälsoskäl. Lars Aikala valdes som styrelseledamot vid en extra bolagsstämma 3 maj 2022 och tar över som VD 15 november.

2022-10-24
Regulatory

Changes in Meltron management The Board of Directors of Meltron AB has decide to appoint Board member Lars Aikala as CEO following the resignation for health reasons by the current CEO Stefan Kåla. Lars Aikala was elected Board member by the Extraordinary Shareholders' Meeting on 3 May 2022 and will take over as CEO on 15 November.

2022-09-28
Regulatorisk

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Styrelsen för Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 oktober 2021, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") om cirka 16,1 MSEK före emissionskostnader i enlighet med vad som tidigare kommunicerats via pressmeddelande den 13 juni 2022. Emissionslikviden kommer främst att användas till att genomföra planerade säljaktiviteter, inklusive därför nödvändigt rörelsekapital, till teknik- och affärsutveckling, återbetalning av brygglån samt till övrig drift. Företrädesemissionen är säkrad till cirka 64 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

2022-09-28
Regulatory

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore, United Kingdom or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

The Board of Directors of Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") has today, pursuant to the authorization from the Annual General Meeting held on 1 October 2021, resolved to carry out an issue of new shares with preferential rights for existing shareholders (the "Rights Issue" or the "Offer") of approximately SEK 16.1 million before issue expenses in accordance with previously communication via press release on 13 June 2022. The proceeds will primarily be used to carry out the planned sales activities, including therefore necessary working capital, for technical and business development, repayment of bridge loan and for other operations. The Rights Issue is secured to approximately 64 per cent through subscription commitments and guarantee commitments.

2022-09-05
Regulatorisk

Meltron AB (publ) offentliggör sin Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01-2022-06-30, som nu finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.meltron.com och investor.meltron.com tillsammans med revisionsberättelsen. Bokslutskommunikén publicerades 2022-08-26.

2022-09-05
Regulatory

Meltron AB (publ) publishes its Annual Report 2021-07-01-2022-06-30, an English translation is now available on the Company's web site www.meltron.com and investor.meltron.com as well as the Auditor's Report. The Year End Report was published 2022-08-26.

2022-08-26
Regulatorisk

Halvåret

 • Försäljningen ökade till 3,6 MSEK (3,0 M)
 • Aktiv offertportfölj
 • Ny VD med stor erfarenhet av bransch och försäljning
 • Program för effektivisering och kostnads-sänkning genomfört
 • MoU i Oman med stor men osäker potential
 • Omvänd split, 1 ny aktie för 10 gamla aktier
 • Nedsättning av aktiekapitalet

Helåret

 • Försäljningen minskade något till 5,0 MSEK (5,7 M)
 • Ställningen som etablerad leverantör till finsk skogsindustri konsoliderade
 • Fokuserad marknadsstrategi med direkt-försäljning i Finland och genom distributörer och partners i övriga Norden och nordvästra Europa
 • Fokus på industri med tuffa förhållanden
 • Effektivare supply chain med flera leverantörer
1
2
...
17
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Socials

Meltron AB 2023. All Rights Reserved.