Pressmeddelanden

Meltron får en stor beställning från globalt läkemedelsföretag - ett genombrott

Meltron har fått en mycket viktig beställning på sin tyngsta marknadsledande produkt, den gasexplosionssäkra EX, från ett ledande globalt läkemedelsbolag. Kunden gjorde en omfattande utvärdering med en oberoende konsult och fann att Meltrons gasexplosions-säkra EX hade de bästa egenskaperna i detta segment och ett konkurrenskraftigt pris. Beställningen avser mer än 400 lampor till en ombyggnad av en anläggning i UK, vilken krävde en del anpassning av produkten, som Meltron kunde göra på kort tid. Ordervärdet är cirka 1,8 MSEK, leveranserna sker under hösten.

- Vi är mycket glada att få ännu en beställning från den farmacevtiska industrin, säger Ville Sistonen, VD för Meltron. Det visar på att Meltrons ledande teknologi och design fortsätter att få förtroende från mycket strategiska kunder. Vår EX produkt tillhör våra topprodukter och den farmacevtiska industrin är en av våra viktigaste prioriteringar.

- Denna och tidigare beställningar från samma marknadssegment visar Meltrons styrka inom LED-belysning för speciella applikationer och tuffa miljöer, säger Christian Jonsson, marknads- och försäljningsdirektör på Meltron. Denna order är en viktig referens och lägger grunden för fortsatt försäljningstillväxt för Meltron.

För ytterligare information kontakta:

Ville Sistonen, CEO of Meltron AB, tel: +358 40 746 4781; ville.sistonen@meltron.fi

Christian Jonsson, M&S director, tel: +971505501365; christian.jonsson@meltron.fi

Meltron AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Läs mera på www.meltron.com


Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande 2020-09-24 kl 16.00.

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n.
den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison
Research.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

Filer för nedladdning
2021-02-10
Regulatorisk
2021-01-11
Regulatorisk

Meltron är nu certifierat enligt ISO 9001:2015. Att gå igenom standardiseringsprocessen och certifieringen var ett naturligt utvecklingssteg för Meltron. Certifieringen är en globalt erkänd standard för kvalitetshantering av International Organization for Standardization (ISO).

2021-01-11
Regulatory

Meltron is delighted to have received ISO 9001:2015 certification. Going through the standardization process and certification was a natural next step for Meltron. The certification is a globally recognized standard for quality management by the International Organization for Standardization (ISO).

2020-09-28
Regulatorisk

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

2020-09-25
Regulatorisk

Vid årsstämma i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834, ("Bolaget") den 25 september 2020 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.meltron.com

2020-09-25
Regulatory

At the annual general meeting (the "AGM") of Meltron AB (publ), reg. no 556988-9834, (the "Company"), on 25 September 2020 the AGM adopted, inter alia, the following resolutions. For more detailed information regarding the contents of the resolutions, please refer to the notice to the AGM and the complete proposals, which have previously been published and are available on the Company's website, www.meltron.com.

2020-09-24
Regulatory
1
2
...
12
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.