Pressmeddelanden

Meltron får ny order på belysning till kraftverk från Helen Oy

Meltron har fått en ny beställning på sin marknadsledande belysning PLS, med absolut tät LED belysning, och på Pylon LED belysning från Helen Oy, Helsingfors energibolag. Order-värdet överstiger 40 k€.

Belysningen kommer att installeras i det uppgraderade kraftverket Vuosaari I Helsingfors. Helen Oy har tidigare installerat Meltrons belysning i två andra anläggningar och fortsätter nu använda Meltron i sitt nya kraftverk.

- "Det känns som ett förtroende at ten så krävande kund, som tidigare har installerat vår belysning och har direct erfarenhet, kommer tillbaka och lägger ytterligare beställningar", säger Ville Sistonen, CEO för Meltron AB. "Förra året levererade vi belysning till ett kärnkraftverk, kvalitet och prestanda hos vår belysning talar för sig själva och kunderna värdesätter detta."

Meltron PLS är specifikt designad för att användas i besvärliga och krävande miljöer med kemikalier, smuts, damm och korrosiva material och gör den till en avancerad lösning för jordbruk, livsmedelsindustri, kemisk industri och andra tuffa förhållanden. Den ger mycket högt ljusflöde med snål energiförbrukning.

Meltron PYL är optimerad för höga utrymmen. Variabla spridningsvinklar ger bred och jämn ljusspridning för att belysa stora ytor, samtidigt som antalet ljuspunkter kan hållas till ett minimum. PYL modulerna kräver försumbart underhåll och ger ett mycket kostnadseffektivt ljussystem med låga life-cycle costs.

Stockholm/Helsingfors 4 mars 2021

För ytterligare information kontakta:

Ville Sistonen, VD Meltron AB, tel: +358 40 746 4781; ville.sistonen@meltron.fi


Meltron AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Meltron Oy, Laivakatu 3, FI-00150 Helsinki

Läs mer på www.meltron.com

www.meltron.fi

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n.
den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison
Research.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

Filer för nedladdning
2021-03-04

Meltron har fått en ny beställning på sin marknadsledande belysning PLS, med absolut tät LED belysning, och på Pylon LED belysning från Helen Oy, Helsingfors energibolag. Order-värdet överstiger 40 k€.

2021-03-04

Meltron has received a new order for its market leading PLS, sealed LED lights and the Pylon LED lights from Helen Oy, the Helsinki energy provider. The order value exceeds 40 k€.

2021-02-10
Regulatorisk
2021-01-11
Regulatorisk

Meltron är nu certifierat enligt ISO 9001:2015. Att gå igenom standardiseringsprocessen och certifieringen var ett naturligt utvecklingssteg för Meltron. Certifieringen är en globalt erkänd standard för kvalitetshantering av International Organization for Standardization (ISO).

2021-01-11
Regulatory

Meltron is delighted to have received ISO 9001:2015 certification. Going through the standardization process and certification was a natural next step for Meltron. The certification is a globally recognized standard for quality management by the International Organization for Standardization (ISO).

2020-11-25

Meltron fortsätter att förstärka sin ledningsgrupp för att understödja den påbörjade expansionen och försäljningen så som beskrivits i samband med den nyligen avslutade emissionen i oktober.

2020-11-25

Meltron continues to reinforce its management team to support the expansion and growth of sales as outlined in connection with the share issue in October.

2020-09-28
Regulatorisk

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.