Pressmeddelanden

Meltron ökar takten i försäljningen och rekryterar två marknadsdirektörer

Efter en period av förberedelser och uppbyggnad av en aktiv portfölj av viktiga kundrelationer och projekt ökar nu Meltron takten i marknads-och försäljningsarbetet. Meltron har rekryterat två marknadsdirektörer med global erfarenhet för att stärka tillväxten i Skandinavien, Europa och Mellanöstern. Det innebär också en större uppbackning av vårt JV med ISAP I USA och, I det längre perspektivet, även i Asien.

Anders Andreasson kommer till Meltron efter 15 års internationell karriär inom FLIR System med huvudkontor I USA (listat på Nasdaq). FLIR System är specialiserat på smarta sensorer och monitoringsystem för offentliga och industriella applikationer. "Vi får så mycket uppmärksamhet och positive feedback från våra nya befintliga och potentiella kunder att det nu är rätt tid att förstärka försäljningen och våra insatser. Anders har precis rätt erfarenhet och bakgrund", säger Ville Sistonen, VD för Meltron. Anders är baserad I Stockholm och börjar 1 september.

- Det blir väldigt spännande att börja på Meltron I detta tillväxtskede. Meltron har en imponerande produktportfölj med bra lösningar för många olika krav, även explosionssäkra lampor och andra speciella och tuffa miljöer. Jag ser en stor potential och många möjligheter kopplade till min bakgrund att erbjuda säkerhetslösningar till industrin, säager Anders Andreasson.

Christian Jonsson börjar nu också på Meltron. Tidigare har Christian arbetat på Aptilo Networks och Flexenclosure Company. Han har en lång och framgångsrik erfarenhet av global försäljning och ledande utveckling, till nyligen ansvarig för försäljning I Mellanöstern och Afrika. Christian är baserad I Dubai och börjar I juni. "Vi är väldigt nöjda med att få Christian ombord på Meltron. Hans erfarenhet och historik när det gäller tillväxt, produkter och tekniker är precis vad Meltron behöver just nu", säger Ville Sistonen.

- Det är väldigt spännande att komma till ett företag med så gedigen uppsättning produkter och tekniker i marknadens framkant. Jag ser fram emot alla möjligheterna på marknaden och att bidra till Meltrons tillväxt och också gå in på nya marknader, sager Christian Jonsson.

"Vi har haft en lång och omsorgsfull rekryteringsprocess, vi kunde inte ha fått bättre förstärkningar än Anders och Christian. Jag ser frame mot att jobba tillsammans med dem i en ny ledningsgrupp", avslutar VD Ville Sistonen.

För ytterligare information kontakta:

Ville Sistonen, VD Meltron AB, tel: +358 40 746 4781; ville.sistonen@meltron.fi

Meltron AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Meltron Oy, Laivakatu 3, FI-00150 Helsinki

Läs mer på www.meltron.com

www.meltron.fi

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra med hänsyn till regulatoriska krav och handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2020-06-03 kl 15:30 CEST.

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optic, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industry, logistik och agrisektorn.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n.
den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison
Research.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

Filer för nedladdning
2020-06-11
Regulatorisk

Meltron har nu genom dotterbolaget Meltron Oy i Finland fått en första order från läkemedelsindustrin. Efter en mycket lång period av utvärdering, och vissa modifieringar för att möta kundspecifika krav, har Fermion Oyj nu beställt 20 st av Meltrons gasexplosionssäkra EX lampor för en pilotinstallation vid sin anläggning i Uleåborg, Finland. Fermion, som ingår i Finlands största läkemedelsföretag Orion Corp, tillverkar aktiva farmacevtiska substanser (API). Meltron EX möter Fermions alla krav. Certifieringen för EX utvidgades i början av året.

2020-06-11
Regulatory

Meltron, through the subsidiary Meltron Oy in Finland, has received its first order in the pharmaceutical industry. After a very long period of evaluation, and some modifications to meet the customer's specific needs, Fermion Oyj has ordered 20 pcs of Meltron's gas explosive proof EX lights for a pilot installation in Oulu, Finland. Fermion Oyj, a wholly owned subsidiary of the Finnish medical company Orion Corporation, manufactures Active Pharmaceutical Ingredients (API). The Meltron EX fulfils all requirements of Fermion. The EX certification was extended in the beginning of the year.

2020-06-03
Regulatorisk

Efter en period av förberedelser och uppbyggnad av en aktiv portfölj av viktiga kundrelationer och projekt ökar nu Meltron takten i marknads-och försäljningsarbetet. Meltron har rekryterat två marknadsdirektörer med global erfarenhet för att stärka tillväxten i Skandinavien, Europa och Mellanöstern. Det innebär också en större uppbackning av vårt JV med ISAP I USA och, I det längre perspektivet, även i Asien.

2020-06-03
Regulatory

After a period of preparations and building an active pipeline of important customer relations and key projects, Meltron is now stepping up its marketing and sales efforts. Meltron has signed up and hired two global level Vice Presidents to strengthen the growth of the company in Scandinavia, Europe and Middle East and Africa. This will support the JV with ISAP in the US and in the longer perspective also Asia.

2020-03-06

Meltron has received a pilot order for the EX gas explosion proof lights, a first important order from Gasum Oy, a Finnish state owned gas company with sales of 1.1 bill euro. Gasum distributes biogas and LNG and runs a network of gas filling stations in Finland, Sweden and Norway, primarily for heavy traffic and transportation.

2020-02-20
Regulatorisk
2020-02-14

Meltron has now successfully installed 28 units so called pylon lights in the Halban Horse Stadium in Oman. The lights are installed in 8 masts of 12m height. The Meltron pylon lights have sophisticated cooling and superior optical features with specific lens technology. The lights can also be made significantly lighter than conventional lights.

2020-01-02

Meltron AB CEO Ville Sistonen summarizes with satisfaction the work during the half year and is looking forward.

1
2
...
12
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.